Yirmi Yıl Sonra Yeniden: Afganistan’da Taliban Yönetimi 2.0

Yirmi Yıl Sonra Yeniden: Afganistan’da Taliban Yönetimi 2.0

Yirmi Yıl Sonra Yeniden: Afganistan’da Taliban Yönetimi 2.0

Afganistan’da Taliban güçlerinin 2021 Ağustos ayının ortasında başkent Kabil dâhil olmak üzere ülkenin tamamı üzerinde gücü ele geçirmesi dünya gündemini sarsmaya yetmiş ve Taliban’a dair kafalardaki soru işaretleri ve bilinmezleri yeniden gün yüzüne çıkarmıştır. Afganistan’da İslami bir emirlik kurma amacını taşıyan Taliban, yirmi seneyi aşkın bir sürenin ardından diplomasi ve silahlı güçlerinin harmanizasyonu ile birleşen doğru zamanlama taktiğiyle Afgan topraklarında tek egemen güç konumuna gelmiş durumdadır. Uzun yıllar Afganistan’ın yeniden inşası, kurumsal altyapısının revize edilmesi, devlet teşkilatı, askeri ve kolluk güçlerinin Batılı anlamda modernizasyonu gibi girişimlere sadece birkaç gün içerisinde Taliban güçlerince nokta konulmuştur. Taliban’a karşı geri çekilen düzenli askeri birliklerin ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin şahsında Afganistan’da ne kadar büyük bir bozgun ve/veya hayal kırıklığı yaşandığı üzerine tartışmalar devam etmektedir.

Taliban’ın yeniden gücü ele alması ile gözler yapının üst yönetim kadrosunda yer alan liderlerinin tanınması ve bir sonraki hamlelerinin ne olabileceğinin tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Bu analizde, Taliban’ın ortaya çıkış sürecini etkileyen olaylar sıralanmış, beyin takımının anatomisi çıkarılmış; yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiş ve geçmiş hayatlarına dair detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır.

Yazının tamamı için pdf dosyasını açın

 

PDF file download.